Методическата система, създадена специално за образователната платформа „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, е основно ориентирана към полето на неформалното образование. Учебният материал е подходящ за ученици от училищата по изкуствата и културата, студенти в сферата на визуалните изкуства, начинаещи артисти и куратори. Възможните приложения на системата са: в културно-образователни проекти, свързани с артистични и младежки дейности; в обучения и инициативи в сферата на изкуството и културата, инициирани от НПО-сектора, държавната или местната власт; в извънкласни дейности в средното образование; в студентски практики и специализации.

Системата е изградена от теоретико-практически учебни модули, които могат да се прилага самостоятелно или в рамките на обща програма. Всеки учебен модул съдържа две равнища на подготовка: равнище 1 – теоретична подготовка; равнище 2 – практическа подготовка. Предвиден е и изцяло теоретичен въвеждащ модул, насочен към базово запознаване с контекста на модерното и съвременното изкуство.

Принципен момент, заложен в програмата на всеки отделен модул е преминаването през всички фази на художествения процес: от генериране на идеи, през техническа реализация на художествени произведения, до представяне пред публика.