Модул ВЪВЕДЕНИЕ В МОДЕРНОТО И СЪВРЕМЕННОТО ИЗКИСТВО дава базова ориентация в терминологията, общия контекст, изразните форми, процесите и тенденциите в изкуството на ХХ век. Модулът е изцяло теоретичен и включва представяне на лекционен материал и слайд презентации, свързани с ключовите моменти в развитието на модерното и съвременното изкуство. Модулът е в две части, съответно: „Основни понятия в модерното и съвременното изкуство“ и „Основни тенденции в изкуството на ХХ век“.

 

Учебен сценарий

Лекционен материал 1

Слайд презентация 1

Лекционен материал 2

Слайд презентация 2