Това е официалният сайт на образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Целта на нашата инициатива е да подпомогне образованието по изкуство в България, като предложи достъпна и синтезирана информация за историята, теорията и методиката на преподаване на модерното и съвременното изкуство.

Платформата е насочена към преподаватели в средните и висшите художествени училища, към неправителствени организации и свободни артисти, обвързани с обучението и професионалната подготовка на млади автори, ученици и студенти в сферата на визуалните изкуства.

Приоритет за дейността на платформата е подпомагането на специализираните средни училища по изкуствата и културата към Министерството на културата на Република България.