Модул пърформанс запознава с поведенческите форми на художествена изява, с които художниците експериментират вече над сто години. Обучението проследява основните моменти от развитието на пърформанса, като изразна форма в модерното и съвременното изкуство. Засягат се като класически практики от времето на футуризма флуксус и концептуаларта, така и най-новите тенденции в развитието на тази изразна форма, в контекста на технологичното всеприсъствие и доминиращата дигитална епоха. В практически план участниците в обученията експериментират с телата си, като създават индивидуални и групови пространствени конфигурации. Основен принцип е интегрирането на видеоматериали, на чиято база се извеждат разнообразни форми на визуална комуникация между медийни образи и живо присъствие.

 

Учебен сценарий

Лекционен материал

Слайд презентация

 

Видео материали:

 

Ребека Хорн /Rebecca Horn/

Антъни Гормли /Antony Gormley/ и Sidi Larbi – „Sutra“ 2013 г.

Оливър де Сагазан /Olivier de Sagazan/ – „Transfiguration“ 2008 г.

Klaus Obermaier and Ars Electronica Futurelab – „Apparition“ 2012 г.

Марина Абрамович /Marina Abramovic/ – „The Artist Is Present“ 2010 г.