Модул ЛЕНДАРТ включва запознаване с изразните средства на лендарта, инвайрънмънта и ефимерното изкуство. Заниманията предвиждат работа на открито в природна или градска среда. Използват се предимно природни материали, като разноцветни листа, клони, пръст, камъни, които могат да се открият в периметъра на конкретната локация. Работи се индивидуално или по групи, като се изхожда от практиките на водещи артисти в областта, като Анди Голдсуорти, Ричард Лонг, Робърт Смитсън, Андрю Роджърс, Кристо и др. На тази база участниците получават възможност да реализират собствени произведения от природни материали на открито.

 

Учебен сценарий

Слайд презентация

Лекционен материал

 

Видео материали:

 

Анди Голдсуорти /Andy Goldsworthy/

Ричард Лонг /Richard Long/

 

 

Реализации по проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“

 

Други полезни връзки:

Фейсбук страница на Анди Голдсуорти

Фейсбук колекция лендарт