Модул Интерактивно изкуство включва запознаване с основните принципи и техники за създаване на интерактивни художествени произведения. Обучението дава базова теоретична и практическа информация относно принципите на създаване на творби, в които водещ елемент е участието на публиката. В зависимост от конкретните условия, модулът предлага подготовка на произведения, които реагират на поведението на публиката на механичен принцип (чрез педали, лостове, бутони и т.н.) или чрез използване на дигитални интерактивни системи, които реагират на движение, звук или допир. Работата протича индивидуално или по групи.

 

Лекционен материал

Слайд презентация

 

Видео материали:

 

Марсел Дюшан – Въртящи се стъклени плаки

Кит Галоуей и Шери Рабинуиц – Дупка в пространството – 1980 г.

Карина Смигла-Бобински – „ADA“ – Аналогова интерактивна инсталация