Модул ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЯ обхваща визуално запознаване с основните моменти от историята на фотографията и развитието й в контекста на новите медии. В практически план модулът дава базова подготовка за кадриране, заснимане и работа с дигитален фотоапарат, както и за използване на компютърни програми за обработка на изображения. Работи се индивидуално, като участниците се обучават да манипулират дигитално фотографски образи, да ги колажират и на тази основа генерират нови изображения.

 

Учебен сценарий

Лекционен материал

Слайд презентация