(от англ. environment – заобикаляща среда). С него най-общо се означават реорганизации и промени, които художниците внасят в заобикалящата среда. Често се свързва с понятието лендарт.