автор: Добрин Атанасов

 

Лендартът (от англ. land art – земя/ландшафт-изкуство) е направление в изкуството на ХХ век, възникнало в края на 60-те години в САЩ. В него, създаваните от художниците произведения са неразривно свързани с природния ландшафт. Става въпрос за изкуство, което се създава в природна среда и съществува в хармония с природата. Има връзка с развитието на концептуализма и минималарта, както и с нововъзникналите по това време политически движения за опазване на околната среда. Лендартът е реакция на комерсиализацията на изкуството. Творбите отхвърлят поставянето си в музей или галерия, като необходимост за съществуване на творческа дейност. Развиват се като монументални ландшафтни проекти (скулптурни обекти, инсталации и среди), които са извън обсега на традиционната транспортируема скулптура и художествения пазар. Нерядко, изпълняваните на открито работи са оставяни да бъдат променяни и унищожени от природните сили. В следствие на това се появява терминът ефимерно изкуство. Ако класическото разбиране за художествено произведение кореспондира с идеята за трайност и вечност, описваните тук работи изследват преходността и влиянието на природните процеси и времето. Голяма част от първите подобни творби, създадени в пустините на Невада, Ню Мексико, Юта или Аризона и унищожени от природните сили, сега съществуват само като фотографии и видеозаписи.

По отношение на типовете интервенции и материали, използвани при работа в природна средa, широко разпространена практика е употребата на онова, което художниците намират на конкретните места за работа. Нерядко изборът на място е свързан точно с това. Става въпрос най-общо за естествените материали като почва, скали, камъни, пясък, вода, различни органични материали – дънери, клони, листа и др., които просто се преподреждат, прегрупират или премоделират. Освен тях, художниците въвеждат и употребата на редица производствени материали като бетон, асфалт, минерални пигменти, текстилни тъкани и др., които интегрират в ландшафта.

Емблематичен автор, който използва основно този принцип е британецът Анди Голдсуърти. Той насочва творческите си интервенции в природата изцяло към търсене на хармония с дадености на средата. Значителна част от работите му са ефимерни, насочени към изследване на влиянието на природните процеси. Прави снежни пирамиди, ледени скулптури; работи с разноцветни листа, камъни, почва.

Основните проявления на тези интервенции са чрез скулптурни и инсталационни форми – акумулации, струпвания, конструкции, обекти. Налице е неизменна връзка на произведенията със спецификата на пространството и заобикалящия пейзаж, поради което много творби на лендарта могат да се причислят към категорията ситуационно изкуство (site-specific art). Добър пример за подобна намеса са Обградените острови на Кристо. Единайсет малки острова край Маями, САЩ са обградени с плаващ розов плат.

Често употребяван термин, свързан с художествените намеси в природната среда е понятието инвайърнмънт, с което най-общо се означават реорганизации и промени, които художниците внасят в заобикалящия ландшафт. Често се стига до буквално моделиране на средата, посредством директни намеси с технически средства и оборудване.

Сред най-популярните художници, които работят в тази област на изкуството, е американецът Робърт Смитсън. Най-известната му творба и може би най-емблематична за лендарта като цяло е „Спиралният кей“ (Spiral Jetty, 1970). Материалите, които Смитсън използва за изграждането й са скали и почва. Те са натрупани така, че да се оформи дълга (460 м) спирала в Голямото солено езеро в щата Юта, САЩ. Променящото се ниво на водата определят каква част от творбата да се вижда.

Друг емблематичен за лендарта артист е Ричард Лонг. Той е сред пионерите на лендарта. Създава скулптурни творби, изградени изцяло от естествени материали. Търси прости, геометрични форми, които противопоставя на природния ландшафт. Изгражда линии, кръгове, спирали и лабиринти чрез струпване и подреждане на камъни, пясък, дървени съчки или почва. Изгражда свои произведения на различни отдалечени места, като Индия, Боливия, Перу, Сахара, Тексас, Ирландия и др. През последните години Лонг реализира поредица от изяви в галерийни пространства, където отново със същите материали пресъздава работите си, осъществявани сред природата.

Също сред първите артисти, които се насочват към природната среда е Уолтър де Мария. Най-известната му работа е Полето на мълниите. Представлява мрежа от 400 изправени стоманени стълба в Ню Мексико, които привличат мълниите по време на гръмотевична буря.

Андрю Роджърс е друг лендарт художник, който създава творби, които най-добре биха се възприели „от птичи поглед“. Представляват мащабни структури, изградени от струпани камъни в разнообразни форми, които хармонират във физически и концептуален план с конкретните дадености на пространството. В рамките на грандиозния си проект „Ритми на живота“ (Rhythms of Life), Роджърс осъществява най-голямото съвременно лендарт начинание в света – 51 каменни структури, разположени в 16 страни на 7 континента. В проекта за 15 години са въвлечени над 7000 души.

Други популярни художници, които работят в сферата на лендарта са: Денис Опенхайм, Майкъл Фрейзър, Нанси Холт, Джеймс Търъл.

 

 

Източници:

Фартинг, С. Изкуството. Цялата история. С., 2013

Arnason H., M. Prather. History of Modern Art. NY, 1998

http://www.wisegeek.com/what-is-land-art.htm

http://www.leftmatrix.com/earthworks.html

http://obsart.blogspot.fr/2012/05/conceptual-art-arte-povera-land-art-it.html

 

 

 

 

© Добрин Атанасов, 2014