автор: Добрин Атанасов

 

Художествено направление, стартирало почти едновременно в САЩ и Великобритания. Появява се в края на 50-те години на ХХ век. Изхожда от консуматорското общество. Представлява парадоксално явление, което успява изцяло да се впише в масовата култура и едновременно да бъде нейна опозиция. Художниците включват в практиката си изображения от телевизията, рекламата и масовия кич, герои от комикси и образи на поп икони. В голяма степен се засяга серийното начало и масовите (стереотипни) клишета. Не рядко произведенията надхвърлят кавалетната сфера като включват асамблажи, реални обекти и готови форми. Търси се заличаване на границите между изкуството и живота.

            Художниците демонстрират иронично-пародийно отношение към масовата култура. В същото време се възползват от нейните механизми и постигат значителен комерсиален успех. За много изследователи попартът бележи края на авангардите и началото на постмодернизма.

Представители са: Робърт Раушенбърг, Джаспър Джоунс, Алан Капроу, Клас Олдънбърг, Анди Уорхол, Том Веселман, Ричард Хамилтън, Дейвид Хокни и др.

 

 

© Добрин Атанасов, 2018