автор: Добрин Атанасов

 

Сюрреализмът се появява във Франция през 1924 г. когато Андре Бретон публикува първия му манифест. Името на течението буквално означава „свръх реализъм“. Бретон го взема от подзаглавието на пиесата „Гърдите на Тирезий“ на Гийом Аполинер.

Сюрреализмът намира почва за изява в театъра, киното и литературата. В изобразителното изкуство се реализира в много различни пластични форми. Голяма част от художниците от течението са били свързани с дадаизма, но впоследствие се разграничават от него. Първата изложба на сюрреалистите се реализира през 1925 г. В нея участват Ман Рей, Жан Арп, Хуан Миро, Макс Ернст, Паул Клее, Пабло Пикасо, Джорджо де Кирико. Метафизичната живопис на де Кирико се смята за предшественик на сюрреализма. По-късно към кръга се включват Салвадор Дали, Рене Магрит, Пол Делво, скулпторът Алберто Джакомети и др.

Сюрреалистите се опитват да отразят в творчеството си една реалност, която е повече от реалността, която виждаме в действителност – свръх реалност диктувана от нашето подсъзнание. Течението е силно повлияно от теориите на Зигмунд Фрйд за психоанализата и тълкуването на сънищата. Сюрреализмът се възприема като психически автоматизъм, посредством който се цели да бъде предадено реалното функциониране на мисълта – диктовка на мисълта в отсъствие на контрола на разума, извън всякакви грижи за естетика и морал. В тази връзка Бретон прокламира и термина „автоматично писане“. Сюрреалистите търсят всякакви начини да „изключат“ съзнанието от творчеството си. Прибягват до хипноза, употреба на опиати и алкохол, до различни методи за достигане на трансови състояния. Използват игрови практики в търсене на скрити асоциации. Еротичното начало дава много мощен тласък.

В изобразителното изкуство сюрреализмът приема всякаква пластична форма, но винаги бяга от онова, което наричаме действителност. Той е вид програмна насока, която не се базира на конкретни пластически особености. Въпреки това, формално биха могли да се разграничат три направления. Първото може да се нарече „фигуративно“. Свързано е с рисуване близко до натурата и следване на класическия изобразителен модел, но с алогизми и деформации, чрез които се създават естетически конфликти. Към него причисляваме творбите на Дали, Делво, Магрит и др.

Второто направление свързваме с фантастични пейзажи и образи. Показателни за него са колажите на Макс Ернст. Ернст пръв въвежда техниката на фротажа – отпечатък от релефни повърхности чрез натриване с молив. Емблематични за направлението, а и за сюрреализма въобще са скулптурите му, заедно с тези на Джакомети и Пикасо. Последният играе роля в създаването на тримерния колаж – форма, която не можем да причислим към скулптурата, нито да определим като редимейд. Друг художник, свързан със същото направление е Ив Танги.

Третото направление търси създаване на напълно нова действителност. В тази посока работят Миро, Клее и др.

Като идейно течение сюрреализмът се отличава с доста голяма словесност – има много манифести, последният от които е публикуван през 1969 г., когато Бретон умира. Общото, което обединява художниците сюрреалисти е търсенето на свръх реалността като път към освобождаване на личността от оковите на  обществото. Сред авторите битува утопичната идея, че чрез творчеството човек може да бъде освободен, а обществото трансформирано. В политически план сред тях радикално се налагат левите убеждения. Неслучайно сюрреалистите подкрепят бунтовете на студентите през 1968 г., виждайки в тях изява на тази сюрреалистична революция.

 

 

Източници:

Гечев С. Френски поети сюрреалисти. Захарий Стоянов, С., 2011

Джансън Х.У. История на изкуството, том 4. С., 2014

Димитров, Г. Изкуството на ХХ век – съдбата на авангарда. Просвета, С., 2001 г.

Моризо, Ж., Р. Пуиве, Речник по естетика и философия на изкуството. РИВА, С., 2012

Турчин, В. По лабиринтом авангарда. М., 1993 г.

Фартинг, С. Изкуството. Цялата история. С., 2013 г.

Arnason H., M. Prather. History of Modern Art. NY, 1998

 

 

 

©  Добрин Атанасов, 2017