NGPI_Sv_Luka_Sofia-01

Уебсайт: www.ngpisvetiluka.com

Прием за специалности:

След VII клас: Художествена дърворезба; Художествена тъкан; Художествена обработка на метали; Детски играчки; Пространствен дизайн; Рекламна графика; Силикатен дизайн; Моден дизайн