ПРЕДМОДЕРНИ ЯВЛЕНИЯ

Романтизъм

Реализъм

 

ИЗКУСТВО НА МОДЕРНИЗМА

Импресионизъм

Постимпресионизъм

Символизъм

Ар нуво / Сецесион

Фовизъм и Експресионизъм

Кубизъм и Футуризъм

Абстрактно изкуство

Конструктивизъм / Де Стийл

Баухаус

Дада

Сюрреализъм

Немска живопис между двете световни войни. Нова вещественост

Парижка школа

Модернистична скулптура

Българско изкуство от Освобождението до Първата световна война

Българско изкуство между двете световни войни

 

ИЗКУСТВО СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Абстрактен експресионизъм, Минимализъм, Попарт, Арте повера

Зеро, Нов реализъм, Опарт, Кинетично изкуство

Концептуализъм, Наративизъм, Неоекспресионизъм, Трансавангард

Лендарт

Пърформансарт, Флуксус, Виенски акционизъм

Фотография

Видеоарт

Тоталитарно изкуство

Изкуството на постмодернизма

Фотореализъм / Хиперреализъм

Стрийтарт

Дигитални изкуства

Млади британски художници

Българското изкуство в периода 1944 – 1989 г.

Нови (неконвенционални) форми в Българското изкуство през 80-те. Развитие след 1989 г.