„Паралелни стъпки, паралелни пространства“ е образователна платформа в областта на съвременното изкуство. Насочена е към подготовка на артисти, ученици, студенти и преподаватели в сферата на визуално-пластичните изкуства. Главната цел на инициативата е да подпомогне художественото образование в България, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и методически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят.

Изградената за целите на платформата методическа система има поле на приложение в неформалното образование и предлага теоретична и практическа подготовка в области като: лендарт, художествени инсталации; светлинно и кинетично изкуство, стрийтарт, интерактивно изкуство, дигитална фотография, видео арт, пърформанс, както и запознаване с принципите на функциониране на художествения контекст.

Заложената подготовка е на две равнища: теоретично и практическо. Теоретичното равнище включва лекции и презентации на снимков и видеоматериал, свързан с конкретна изразна форма или художествена практика. Практическото равнище предполага пряка работа със съответната художествена форма. То се реализира в творчески ателиета, в които обучаващите се получават възможността да „изпробват“ принципите на „третиране на художествения материал“ в съответната област. В началото на всяко обучение има въвеждащ теоретичен модул, свързан с ориентация в основните тенденции и форми в изкуството на ХХ век. Ключовият момент, който предава значимост на проекта, далеч извън областта на художественото образование е търсената публична реализация на резултатите от всяко едно обучение.

Идеята на настоящия сайт е да обезпечава информационно образователната платформа „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, като дава достъпна и синтезирана информация относно основните процеси, явления, тенденции и форми в модерното и съвременното изкуство.

Сайтът съдържа разработки по история на изкуството от средата на XIX век до наши дни, съобразени с програмите на средните художествени училища; теоретични разработки за процесите и тенденциите в модерното и съвременното изкуство; методически разработки за провеждане на уъркшопи по системата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“; речник на термините в модерното и съвременното изкуство; информация, визуални материали и нагледни примери за обучения и изяви свързани с реализации в рамките на платформата.

Проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ се изпълнява от Център за неформално образование и културна дейност АЛОС, с подкрепата на Фондация Америка за България.