КОНЦЕПТУАЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ В ИЗКУСТВОТО НА ХХ ВЕК

 

Тенденции в изкуството на ХХ век. Концептуална тенденция: исторически корени и теоретични основи

Лекция на проф. д-р Орлин Дворянов

 

Характеристики на концептуалните изразни форми

Лекция на проф. д-р Орлин Дворянов

 

Исторически обхват на концептуалната тенденция 1

Лекция на проф. д-р Орлин Дворянов

 

Исторически обхват на концептуалната тенденция 2

Лекция на проф. д-р Орлин Дворянов

 

 

ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

 

Съвременни технологии и изкуство

Лекция на Рене Беекман

 

Екранни изкуства. Видеоарт

Лекция на Рене Беекман

 

Нетарт

Лекция на Рене Беекман

 

(Дигитални) интерактивни системи в изкуството

Лекция на Рене Беекман

 

 

ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК

 

Посоки в развитието на изкуството след Втората световна война.

Лекция на доц. д-р Бойка Доневска

 

Абстрактен експресионизъм, минимализъм, попарт, арте повера

Лекция на доц. д-р Бойка Доневска

 

Неоекспресионизъм, трансавангард, фотореализъм.

Лекция на проф. д. изк. Чавдар Попов