Модул ХУДОЖЕСТВЕН КОНТЕКСТ е насочен към запознаване с принципите на функциониране на художествената сцена, към взаимоотношенията, връзките и зависимостите между артисти, публики, критика, художествени и образователни институции, финансиращи организации и художествен пазар. Модулът разяснява принципни въпроси за ролята на артиста в обществото, за кураторството и за механизмите на финансиране на изкуството в съвременната ситуация. Основно място е отделено на подготовката на проекти към финансиращи организации и на създаването на рекламни стратегии за публичната реализация на културни продукти. В практически план обучението дава основни познания за организацията на художествена изява. Обикновено реализацията на модула е обвързана с осъществяване на практика на конкретно събитие.

 

Учебен сценарий

Лекционен материал

Слайд презентация