Модул СВЕТЛИННО И КИНЕТИЧНОИЗКУСТВО е насочен към запознаване с практиките на използване на светлината и движението като изразно средство от художниците. Учебната работа включва създаване на произведения в които светлината и физическото движение в пространството са основен „работен материал“. Работи се индивидуално и по групи с различни светлинни източници, готови обекти и механизми, които създават движение. В резултат участниците подготвят кинетични скулптури, инсталации и среди, в които светлината и движението са водещ елемент, наред с материалните компоненти.

 

Учебен сценарий

Лекционен материал

Слайд презентация

 

Видео материали:

 

Олафур Елиасон /Olafur Eliason/

 

Видео мапинг.

Zimoun

Антъни Хоу /Anthony Howe/

Тео Янсен /Theo Jansen/

Framework f5x5x5 – Laboratory for Architecture and Urbanism, LAb[au], Saint-Denis Basilique, Paris