Формите и направленията в изкуството, зараждащи се от 70-те години на ХХ век до наши дни. Свързано е с понятието постмодернизъм и настъпилата дигитална епоха.