(англ. street art – улично изкуство) Терминът е събирателен за различните прояви на градско изкуство. Стрийтартът придобива популярност по време на графитибума от началото на 80-те и продължава да се ползва за появилите се по-късно типове художествени намеси в градската среда.

Под стрийтарт разбираме изкуство, което се случва в открити градски пространства, улици, фасади на сгради, спирки, подлези и други обществени зони. Насочено е към реализиране на художествени произведения в нетипичен за традиционното изкуство контекст, с което директно да се провокират ежедневните минувачи. Уличните артисти търсят пряка комуникация на творбите си с жителите на града, като пренебрегват границите на официалното изкуство. Засягат актуални социални теми, като изпращат провокативни послания обвързани с обществени каузи. Нерядко изхождат от конкретните особености на средата. В този смисъл, стрйитартът често е обвързан с понятието ситуационно изкуство (site-specific art) – изкуство, което търси и се възползва от спецификата на конкретното място или среда. Шаблонни графити, постери, стикери, улични инсталации и скулптури, прожекции са само част от формите на проявление на стрийтарта.

В рамките на стрийтарта могат да бъдат разграничени различни типове интервенции. Спрямо средствата и материалните посредници, които художниците използват, това са: графити, стенописи, стикери; ситуиране на обекти и конструкции, инсталации; хепънинги, пърформанси и акции, свързани с присъствие на живо; прожекции, 3D мапинг и др.

Актуални художници, които работят в сферата на стрийтарта са: Банкси, Марк Дженкинс, Джей Ар и др.

 

Синоними:

улично изкуство