Терминът е свързано с геометричната абстракция. Използва го Пит Мондиан за своята живопис. Понятие става основополагащо за работите на групата „Де Стил“, формирала се около едноименното холандско списание. Принципите на неопластицизма се свеждат до асиметрични композиции от хоризонтални и вертикални линии и равнини, в които се използват само основните цветове (червено, синьо, жълто) плюс „нецветовете“ черно, сиво и бяло.