(от англ. land art – земя/ландшафт-изкуство). Лендартът е направление в изкуството на ХХ век, възникнало в края на 60-те години в САЩ. В него, създаваните от художниците произведения са неразривно свързани с природния ландшафт. Става въпрос за изкуство, което се създава в природна среда, предимно с природни материали и съществува в хармония с природата. Има връзка с развитието на концептуализма и минималарта, както и с нововъзникналите по това време политически движения за опазване на околната среда. Лендартът е реакция на комерсиализацията на изкуството. Творбите отхвърлят поставянето си в музей или галерия, като необходимост за съществуване на творческа дейност. Развиват се като монументални ландшафтни проекти, които са извън обсега на традиционната транспортируема скулптура и художествения пазар. Нерядко, изпълняваните на открито работи са оставяни да бъдат променяни и унищожени от природните сили. В следствие на това се появява терминът ефимерно изкуство. Ако класическото разбиране за художествено произведение кореспондира с идеята за трайност и вечност, описваните тук работи изследват преходността и влиянието на природните процеси и времето. Голяма част от първите подобни творби, създадени в пустините на Невада, Ню Мексико, Юта или Аризона и унищожени от природните сили, сега съществуват само като фотографии и видеозаписи.

Тъй като става въпрос за изкуство свързано с природата, най-често използвани в него са природните материали като почва, скали, камъни, пясък, вода, различни органични материали – дънери, клони, листа и др. Освен тях, художниците въвеждат и употребата на редица производствени материали като бетон, асфалт, минерални пигменти, текстилни тъкани и др., които интегрират в ландшафта. Основните проявления на тези интервенции са чрез скулптурни и инсталационни форми – акумулации, струпвания, конструкции, обекти. Налице е неизменна връзка на произведенията със спецификата на пространството и заобикалящия пейзаж, поради което много творби на лендарта могат да се причислят към категорията ситуационно изкуство (site-specific art).

Често употребяван термин, свързан с художествените намеси в природната среда е понятието инвайърнмънт, с което най-общо се означават реорганизации и промени, които художниците внасят в заобикалящата среда.

Популярни художници, които работят в сферата на лендарта са: Робърт Смитсън, Ричард Лонг, Андрю Роджърс, Анди Голдсуърти.