(от лат. curator, от curāre, curo – наглеждам, грижа се за, лекувам) Човекът, който вкарва изкуството в определен контекст. Кураторът задава теми, извежда концепции, направлява автори и подбира експозиции, като прокарва своя възглед и своята идейна линия. Той е своеобразен съавтор, който влага своя творчески или научен прочит, като по този начин направлява определени художествени процеси. Кураторството не трябва да се бърка с организацията и промоцирането на събития, въпреки че нерядко кураторът извършва и подобни дейности. В галерийните и музейните институции терминът се използва като синоним на уредник. Кураторът е специалист по съдържанието, който отговаря за колекциите и експозициите, като прокарва концепцията и политиката на съответната институция.