Под художествена инсталация разбираме трансформиране на пространство чрез ситуиране на два или повече материални обекта с концептуална връзка помежду си. Пространството в тези случаи е самостоен елемент, а често и изходна точка за произведението. Това е ключова разлика, отделяща инсталациите от скулптурите и художествените обекти, които в общия случай съществуват самостойно, без значение къде са поставени.

Обобщаващият термин инсталационни форми включва инсталации, обекти, художествени конструкции, „редимейд“ форми, изграждане на „пространства-среди“ и др.