Терминът е свързан с част от проявите на лендарта и антикомерсиалните концепции за изкуството от 60-те години на ХХ век. На преден план е поставена идеята за създаване на художествени творби, които отхвърлят поставянето си в музей или галерия, като необходимост за съществуване на творческа дейност. Развиват се като монументални ландшафтни проекти, които са извън обсега на традиционната транспортируема скулптура и художествения пазар. Нерядко, изпълняваните на открито работи са оставяни да бъдат променяни и унищожени от природните сили. Терминът ефимерно изкуство се появява в следствие точно на това. Ако класическото разбиране за художествено произведение кореспондира с идеята за трайност и вечност, описваните тук работи изследват преходността и влиянието на природните процеси и времето. Голяма част от първите подобни творби, създадени в пустините на Невада, Ню Мексико, Юта или Аризона и унищожени от природните сили, сега съществуват само като фотографии и  видеозаписи.