(от англ. action  – действие)

Акцията представлява пърформативна форма на художествен изказ която търси пряко въздействие и провокация чрез директно въвличане на публиката или на случайни хора в случващото се. Художествената акция е краткотрайна поведенческа намеса в общественото пространство. При нея артистът се опитва да осъществи пряк контакт с присъстващите, като ги въвлича в необичайна ситуация. В много случаи акциите имат политическо или социално послание, а понякога достигнат до скандали и крайности. Възприемат се като вид реакция и изразяване на позиция от художниците.