автор: Добрин Атанасов

 

Терминът дигитални изкуства се появява през 80-те с масовото навлизане на компютърната технология. По този начин се обозначават всякакъв вид компютърно генерирани произведения или такива, за които дигиталната технология е интегрална част от творческия процес. Понятието в силна степен се препокрива с компютърно изкуство или мултимедийно изкуство. В традиционните дефиниции се посочва, че става въпрос за изкуство създавано или представяно чрез цифрови технологии. Такова могат да бъдат генерирани на компютър или сканирани изображения, дигитално манипулирани видеа, визуални колажи или интерактивни творби.

Постепенно терминът придобива все по-широки измерения. В неговия обхват от съвременна гледна точка влиза разбирането за технологията като среда. Водеща става идеята за дигиталната технология не просто като инструмент, а като механизъм за създаване на значения. В този случай изразните средства губят важността си. Във фокуса е концепцията, инспирирана от дигиталния контекст. Ето защо в проявленията на дигиталните изкуства влизат както компютърно генерирани или манипулирани изображения и видеа, така инсталации, пърформанси, а също и творби, създадени с традиционни медии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Добрин Атанасов, 2018