„Парижка школа“ (L’École de Paris) е понятие, с което са обединени широка група художници, живели в Париж през първата половина на ХХ век. Това са предимно чужденци, чието творчество не може да бъде причислено към някое от съществувалите тогава многобройни художествени течения. Тези близо осемдесет художници са привлечени от артистичния заряд на френската столица. Обединява ги убедеността, че артистична среда на Париж ще им помогне да развият творчеството си и да станат част от общността на великите творци. Така ще бъдат забелязани и от критици, колекционери и търговци на изкуство.

Всеки от представителите на школата развива свой индивидуален стил, независим от „измите“, които доминират художествения живот. Болшинството от тях са живописци, по-малко скулптори. Основният им фокус пада върху човешката фигура.

Сред художниците причислявани към общността са Амадео Модилиани, Пабло Пикасо, Марк Шагал, Хаим Сутин, Жул Паскин и др.

 

Визуални материали

 

 

 

 

 

 

 

 

© Добрин Атанасов, 2018