NUI_Pleven

Уебсайт: www.nui-pleven.com

Прием за специалности:

След V клас: Изобразително изкуство

След VII клас: Изящни изкуства