PrintУебсайт: www.artschooltryavna.com

Прием за специалности:

След VII клас: Художествена дърворезба; Интериорен дизайн; Иконопис

Общежитие – възможност за настаняване на ученици от други населени места.