Център за неформално образование и културна дейност АЛОС

 

+359 (0)897 932 005;

+359 (0)888 658 946

e-mail: office@alos.bg

web: www.alos.bg