РИБИ РИБИ

Уъркшоп за художествени инсталации в градска среда

гр. Троян, септември 2014 г.

 

ПО ПОСОКА НА ПРОИЗХОДА

Уъркшоп за художествени инсталации и конструкции

гр. Трявна, гр. Велико Търново, август 2014 г.

 

HAND MADE

Уъркшоп за художествени намеси в градска среда

гр. Русе, юли 2014 г.

 

СЕКТОР АРТ

Национално изложение на художествените училища

гр. София, юни 2014 г.

 

РЕДИЗАЙН НА ВЕЛОСИПЕДИ

Уъркшоп за редизайн на велосипеди

гр. Пловдив, юни 2014 г.

 

АРТ ВЕТРИЛО

Уъркшоп за художествени инсталации и конструкции

гр. Варна, май 2014 г.

 

ИЗЛОЖБА ПОРЕДНО РЕДНО

Изложба и уъркшоп за пърформанс

гр София, април 2014 г.

 

АКЦИЯ / РЕАКЦИЯ

Уъркшоп за интерактивно изкуство

гр. Трявна, април 2014 г.

 

ИЗКУСТВО И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение на преподаватели

гр. Трявна, февруари 2014 г.

УЪРКШОП ЗА ВИДЕО И ФОТОГРАФИЯ

Уъркшопи за дигитална фотография и видео арт

София, февруари 2014 г

 

ТО ВСЕ ПАК СЕ ВЪРТИ

Изложба и уъркшопи за художествени инсталации и конструкции и кинетично изкуство

гр. София, ноември 2013 г.

 

ВСИЧКО ТЕЧЕ

Уъркшоп за стрийтарт

гр. София, октомври 2013 г.

ВСИЧКО ТЕЧЕ

Уъркшоп за лендарт

гр. София, октомври 2013 г.

РЕСТАРТ

Уъркшоп и изложба в рамките на фестивала „Локация Център“

гр. Габрово, септември 2013 г.

 

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ ПЛОВДИВ 2013

Художествена акция в градска среда

гр. Пловдив, септември 2013 г.

 

ВСИЧКО ТЕЧЕ

Уъркшоп за лендарт и художествени интервенции в градска среда

гр. София, октомври 2013 г.

 

АРТ ИНВИТРО в градска среда

Уъркшоп за художествени инсталации и конструкции

гр. Трявна, гр. Велико Търново, август 2013 г.

 

ГОДИНА ПО-РАНО,ГОДИНА ПО-КЪСНО

Уъркшопи за стрийтарт и художествен контекст

гр. Трявна, гр. Габрово, април 2013 г.

 

НА ЖИВО 2

Уъркшоп за пърформанс

НГПИ „Тревненска школа, гр. Трявна, февруари 2013 г.

 

НА ЖИВО 1

Уъркшоп за пърформанс

НГПИ „Проф. Венко Колев“, гр. Троян, февруари 2013 г.

 

ИЗМЕРЕНИЯ НА ОБРАЗА

Уъркшоп за видео арт

НГПИ „Проф. Венко Колев“, гр. Троян, януари 2013 г.

 

МРЕЖА НА СЕТИВАТА

Уъркшоп за светлинно и кинетично изкуство

НГПИ „Проф. Венко Колев“, гр. Троян, ноември 2012 г.

 

РАЗПЛИТАНЕ – ЗАПЛИТАНЕ 2

Уъркшоп за светлинно и кинетично изкуство

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, ноември 2012 г.

 

РАЗПЛИТАНЕ ЗАПЛИТАНЕ 1

Уъркшоп за художествени инсталации и конструкции

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, ноември 2012 г.

 

ПОСТОЯННО ПРОМЕНЛИВО

Уъркшоп за лендарт

НГПИ „Проф. Венко Колев“, гр. Троян, октомври 2012 г.

 

ПЕТ КЪМ ПЕТ – ПАМЕТ И ПРЕХОД

уъркшоп за художествени инсталации и конструкции

гр. Велико Търново, август 2012 г.

 

ДИГИТАЛНА ИНТЕРАКЦИЯ

Уъркшоп за дигитални интерактивни системи в изкуството

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, април 2012 г.

 

МОЕТО ВРЕМЕ, МОЕТО МЯСТО

Подготовка на дебютни изяви на дипломанти от художествените гимназии в Трявна и Троян

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, април 2012 г.

 

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

Уъркшоп за дигитална фотография и видео арт

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, февруари 2012 г.

 

СВЕТЛИНА И ДВИЖЕНИЕ

Уъркшоп за светлинно и кинетично изкуство

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, декември 2011 г.

 

ОБЕКТ И СРЕДА

Уъркшоп за художествени инсталации и конструкции

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, ноември 2011 г.

 

ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕФИМЕРНОСТТА

Уъркшоп за лендарт

НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна, октомври 2011 г.