Модул ВИДЕО АРТ е свързан със запознаване с художествените практики в областта на видео изкуството. Модулът първоначално включва обстоен исторически преглед свързан с развитието на експерименталното кино и видео арта. В практически план участниците се обучават да работят с дигитална камера, както и в базови техники и принципи на дигиталния видеомонтаж. Работи се в малки екипи, всеки от които получава възможност да създаде завършено видео произведение.

 

Учебен сценарий

Лекционен материал

Слайд презентация

 

Видео материали:

 

Братя Люмиер – Излизане от фабриката 1895 г.

Томас Едисон – Ранни филми 1894 – 1895 г.

Марсел Дюшан – Анемично кино 1926 г.

Мая Дерен – Meshes of the Afternoon 1943 г.