NUI_Ruse

Уебсайт: www.artrousse.com

Прием за специалности:

След V клас: Изобразително изкуство

След VII клас: Изящни изкуства; Рекламна графика