Център за неформално образование и културна дейност АЛОС

 

+359 (0)87 630 08 75;

+359 (0)87 640 08 75

e-mail: office@alos.bg

web: www.alos.bg